Tractament de Residus Ramaders / Sant Mateu                                                     Volver al inicio de proyectos
la Todolella | Albocàsser | Sant Mateu | Vall d'Alba | la Salzedella

             

Línia de líquids

El purí fresc es rep en un pou de recepció de 14 m3 de capacitat des d'on es bomba a una bassa d'estocatge de 504 m3. Des d'aquesta bassa s'impulsa fins al dipòsit d'alimentació de la màquina voltejadora que amb una capacitat de 250 m3 se situa en la sitja de fermentació. S'ha dimensionat per al tractament de 8.500 m3 de purí anual. Aquesta voltejadora distribueix el purí sobre el suport sòlid en la dosificació adequada per a l'obtenció del compost.Línia de sòlids

El suport sòlid per al compostatge procedeix de residus ramaders (gallinassa i fem de conill) i de residus forestals (borumballa de neteja de muntanyes i restes de poda) estant dissenyada la planta per al tractament de les següents quantitats:

Purí fresc: 8.500 T
Fem conill: 2.200 T/any
Gallinassa: 600 T/any
Borumballa muntanya: 3.556 T/any

En una mescla equilibrada amb el purí líquid, són sotmesos a una higienització i valoració per mitjà d'un procés de compostatge en una fossa de fermentació contínua amb un temps de retenció de 21 dies.
Aqueix procés es realitza en la sitja de fermentació que és un local d'ambient controlat dotat d'un sistema de depuració de l'aire de ventilació tipus "scrubber", amb dues unitats d'absorció per contracorrent al medi àcid i alcalí.
Es disposen 8 fosses de fermentació, de 58 m de longitud cadascuna, en les que s'injecta aire a la mescla fins a aconseguir la seua transformació en un compost sanititzat amb absència total de patògens.
El producte obtingut s'emmagatzema en unes sitges fins al seu trasllat a la planta de Vall d´Alba per a completar el seu procés de maduració i conversió en adob organomineral.
La capacitat de producció d'aquesta planta és de 6.915 T/any de compost.
És interessant destacar que la planta pot admetre per al seu tractament els residus de les almàsseres, morques i deixalles de les olives que tanta problemàtica mediambiental ocasionen.
La planta està dotada d'un laboratori amb un modern equipament d'acord amb la sensibilitat mediambiental que la societat demanda i que assegura la qualitat del producte fabricat.

Superfícies de la planta:

 • Parcel·la: 21.955 m2
 • Coberta: 3.136 m2
 • Asfaltada: 10.909 m2
 • Fosses de fermentació:

 • Número: 8
 • Longitud: 58 m
 • Amplaria: 2.4 m
 • Altura: 2 m
 • Capacitat Unitària: 278 m3
 • Capacitat Total: 2.227 m3
 • Sitjes i construccions:

 • Sitja fermentació: 70x25.5m., 1.792 m2
 • Sitja matèries primes: 40x2.5.6, 1.024 m2
 • Sitja producte acabat: 24x7 m.
 • Sitja Maquinària-Laboratorio: 20x16m.,320m2
 • Pou recepció purí: 2x3.5x2
 • Bassa stok purí: 504 m3
 • Dotació energia elèctrica:

 • Centre de Transformació: 250 KWs
 • Grup Electrogen Emergència: 150 KWs
 • Producte acabat:

  Producció anual compost sanititzat: 6915,261111 T.

   
  © Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es