Tratamiento Tractament de Pneumātics                                                              Volver al inicio de proyectos

         

Empresa Adjudicātaria:

Data d'Adjudicació:

Tipus de tractament proposat:

Plantes de tractament proposades:

Capacitat de tractament:

Inversió prevista:

Finançament de l'Administraciķ:

Finançament del servei:


Tarifa proposta:Termini d'implantació:

Superfície:

Situació actual:

Tractament proposat:

Comentaris:

EMA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S.L

Ple de 26 de gener de 1999

Trituració mecànica amb recuperació de subproductes (cautxú, material fèrric i material tèxtil)

VALL D'ALBA

4000 Tones /any

3.207.643,89 € ( 533.707.036 ptes)

0 €

Pagament per la Diputació a l'empresa prestatària del servei a partir de la recaptació als municipis d'una quantitat establerta proporcionalment al nombre de vehicles de cada municipi.

Cànon fix anual : 375.989,37 €   (  62.559.368 ptes.)
Cànon variable :  124,85 €/T   ( 20.774 ptes./T)
(Quantitats a gener del 2001)

5 mesos

9.368 m2

En ple funcionament. Inauguració 27 Novembre 2000.

La filosofia bàsica de la gestió de pneumàtics usats persegueix l'objectiu d'una generació final lliure de residus, amb aprofitament total dels subproductes produïts (cautxú, acer i llanes) per la qual cosa, l'única tecnologia que permet en aquests moments una valoració total d'aquests subproductes i és compatible amb la quantitat de pneumàtics a tractar a la nostra província, consisteix en la trituració amb separació de subproductes.
El procés de trituració dels pneumàtics està dividit en tres etapes:
Trituració primària, obté partícules entre 10 i 20 cm.
Trituració intermèdia, obté partícules entre 2 i 3 cm.
Trituració fina, obté partícules entre 1 i 3 mm.


Cal fer constar que la capacitat de tractament de la Planta s'ha previst per a la producció anual de pneumàtics a la Província de Castelló l'any horitzó de 2007.
Per tant la capacitat de la Planta en l'actualitat permet el tractament de la totalitat de producció de pneumàtics usats a la Província de Castelló, així com la reducció gradual dels estocs existents; però, en cap cas, és possible la retirada immediata de tots els pneumàtics que existeixen emmagatzemats als tallers de la Província.
Aquests pneumàtics emmagatzemats al llarg dels anys hauran de ser retirats gradualment sempre que siga possible fins a la seua total eliminació.

 
© Diputaciķ de Castellķ, 2006 | publicarenweb@dipcas.es