| |
Ceràmica
 


      En les plantes baixa i primera es mostra la col·lecció més interessant i important del nostre Museu, la de ceràmica valenciana,- amb més de huit-centes peces exhibides, procedents en la seua majoria del llegat del Dr. Francisco Esteve Gálvez -,amb incidència especial en la pròpia de les terres castellonenques, amb les manufactures de L'Alcora, Ribesalbes i Onda.

      En la planta baixa el recorregut s'inicia amb la ceràmica medieval, que enllaça amb el final de la proposta de la secció d'arqueologia. Ceràmica pròpia dels segles XIII, XIV i XV, amb incidència en la ceràmica de reflex metàl·lic, en la taulelleria medieval i en la ceràmica policroma popular valenciana dels segles XVIII i XIX, eixida d'obradors de Manises, València, Alaquàs, etc.., tot amb una àmplia selecció de formes, estils i motius, igual que la ceràmica aragonesa de Terol, Muel, Villafeliche i Rubielos, amb un variat repertori de formes, que va des de finals del segle XV fins mitjan del XIX.

     I la ceràmica pròpiament castellonenca, eixida de l'Alcora, Ribesalbes i Onda, que requereix una especial atenció, es disposa, amb un ampli mostrari, en la planta primera. De l'Alcora, s'exhibeix, al costat de diversos dibuixos picats, models, motles, acadèmies, etc.. i seguint la clàssica diferenciació de les quatre èpoques en què els ceramòlegs divideixen la producció de la fàbrica comtal, els distints estils que la caracteritzen, amb una preocupada i cuidada selecció de pisa. També la ceràmica de Ribesalbes,- els artesans de la qual independitzats de la fabrica de l'Alcora, van imitar els dissenys i els temes d'aquesta amb una òptica i una tècnica populars -, així com la d'Onda,- fins fa poc mal coneguda i que gràcies a les investigacions del nostre Museu ja pot individualitzar-se -, tenen el seu lloc en aquesta secció, amb més de dos centenars de peces. I al costat d'elles una selecta col·lecció de taulelleria valenciana popular dels segles XVIII i XIX.

 
© Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es