| |
Arqueologia i Etnologia
 


           En la planta soterrani estan ubicades les seccions d'Arqueologia i Etnologia, que es mostren separades però formant un discurs únic, perquè es combinen i complementen perfectament des del punt de vista de l'antropologia cultural, si bé també poden visitar-se per separat, perquè cadascuna té el seu propi recorregut.

           L'exposició, que es concep oberta, en el sentit que les informacions textuals no condicionen la peça concreta d'exposició, s'estructura d'acord a cinc eixos temàtics perfectament diferenciats quant a presentació, reforçats per la interactivitat entre el públic i els objectes i la utilització de recursos multimèdia; teatres virtuals, retroprojeccions, co-light, escenografies, etc.

           Com s'ha indicat, cinc són els grans eixos entorn dels qual gira l'exposició:

  1. ART. COMUNICACIÓ I TRADICIÓ CULTURAL
  2. LES ARTS DE LA SUBSISTÈNCIA
  3. PRODUCTORS D'ALIMENTS.
  4. TECNOLOGIA I CANVI CULTURAL
  5. COMPLEXITAT I SOCIETATS URBANES.
 
© Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es