Història
 

El passat 25 de gener de 2001 era inaugurada, en l'avinguda dels Germans Bou. la nova seu del Museu de Belles Arts de Castelló. Un Museu que amb més de 150 anys de vida i una atzarosa història, íntimament lligada a la de la ciutat, ha tingut diferents seus: ex-convent de Santa Clara; Institut Francesc Ribalta; antic Jardí Botànic a l'avinguda Germans Bou; Hospital Provincial, Palau Provincial de la Diputació i últimament en un casalici del segle XVIII del carrer Cavallers.


Un Museu en què conflueixen els fons que inicialment van formar el Museu Provincial de Belles Arts de Castelló creat en 1845, la col·lecció artística de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló i diversos depòsits (Museu Nacional del Prado), donatius ( Justo Bou Alvaro, Rafael Forns Romans, Germans Puig Roda-Alcácer, Joan Baptista Porcar, Juan Bautista Adsuara) i llegats (Francesc Esteve Gàlvez).

Aquesta nova, i possiblement ja, definitiva seu, edificada gràcies al conveni de col·laboració subscrit en 1998 entre la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló per mitjà del qual es creava la Societat Projecte Cultural de Castelló, encarregada de portar a terme la construcció del nou immoble, compta amb una infraestructura de cinc àmplies sales d'exposició permanent, una d'exposició temporal, magatzems que asseguren una adequada conservació, oficines, biblioteca, arxiu, auditori, gabinet didàctic, sala de conferències, etc.., i permet configurar el Museu com un centre cultural obert, que impulsa tant la investigació i la conservació del patrimoni artístic, com l'estudi de la tradició i de la història cultural d'aquestes terres.


Els arquitectes Emilio Tuñón Álvarez i Luís Moreno Mansilla han disposat un solemne edifici d'acord a quatre grans blocs: públic (sales d'exposició permanent, amb cinc nivells que es veuen solcats per una trencada de sales en doble altura que permeten una visió diagonal travessant tot l'edifici), semipúblic (oficines), treball (pavellons de restauració i arqueologia) i emmagatzemament (soterranis). Tot estructurat al voltant del claustre i configurat amb una estructura de murs buits i lloses de formigó blanc alleugerit amb porexpan, amb els paraments interiors de formigó blanc i tancament exterior amb un mur d'inèrcia invertida; a l'interior de formigó blanc i a l'exterior aïllat amb un acabat metàl·lic a base de panells de fosa d'alumini reciclat.

 
© Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es