TECNOLOGIA I CANVI CULTURAL

           Dividit també en dos gran àmbits, en el primer Les societats metal·lúrgiques de la prehistòria, s'incideix en l'aparició dels primers testimonis de manipulació de metalls per les nostres terres, en el període del bronze, amb la recreació esquematitzada d'una vivenda, així com en el ritual de la mort durant aquest període. I sobretot, el protagonisme del món ibèric, de gran importància per les nostres comarques.

         El segon dels àmbits, La tecnologia artesana, se centra en el paper de les tecnologies com a motor de canvis, en el desenvolupament de tècniques artesanals especialitzades i en la seua relació amb les formes de vida llauradores, amb la recreació de diversos obradors,- una ferreria, un taller de sabater, un obrador de canterer; una fusteria i un teler -, on se suggereixen i contextualitzen les diverses ferramentes d'aquestos oficis