PRODUCTORS D'ALIMENTS.

          El tercer eix, estructurat també en dos àmbits, se centra en la producció dels aliments.

           En l'àmbit titulat Els Horticultors sense aladre de la prehistòria, s'incideix en el canvi produït ran de la presència de les cultures neolítiques a les terres de Castelló, amb l'aparició de la societat de l'agricultura sense aladre, la domesticació de les plantes i animals i l'aparició de la ceràmica.

           En el segon àmbit, La producció i transformació d'aliments, es destaca el paper d'aquelles activitats de transformació pròpies del camp castellonenc, centrant-se en la producció extensiva de l'agricultura,- horta i secà - i l'activitat pastoral, remarcant-se el paper que ha ocupat la cuina, com a centre neuràlgic de l'activitat domèstica.