ART. COMUNICACIÓ I TRADICIÓ CULTURAL

           Aquest eix té la funció de mostrar com en la cultura humana tot és comunicació inclús l'art, tant si és art popular, com si assumeix la forma de tecnologia. I és que Art i tecnologia són dos aspectes constitutius de la cultura. Al seu torn, l´esmentat àmbit se subdivideix en tres apartats:

          Art, comunicació i tradició cultural: : Partint del concepte que les societats humanes són estructures complexes que es basen en la comunicació, i es comuniquen de formes molt diverses,- la paraula, el gest, la música, l'actitud o les formes estètiques, s'incideix en el contrast entre Art i Tecnologia.

          L'art de les parets: S'hi suggereix al públic la relació de l'art rupestre de l´est de la península amb el territori del nord de la Comunitat Valenciana. Un "grafitti" modern, que es transforma lentament en un grafisme prehistòric, és el nexe d'unió entre l'àmbit anterior i aquest, on els testimonis de pintures rupestres de les terres de Castelló assumeixen el protagonisme.

        Arqueòlegs i arqueologies : En aquest àmbit es presenta, de forma sòbria, la lenta tasca de recuperació patrimonial desenvolupada pels científics de Castelló al llarg d'un segle. Especial menció rep la figura del Dr Francesc Esteve Gàlvez, gran benefactor d'aquest Museu.